Phát minh cho tương lai và xa hơn nữa

Bosch cam kết làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách phát [...]

Mục tiêu trung hòa Carbon vào năm 2021

Trước những thách thức do tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tăng, chúng [...]

Tận dụng sức mạnh của Trí tuệ Nhân tạo AI để cải tiến công nghệ

Tại Bosch, chúng tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo là chìa khóa giúp cuộc [...]

Nhìn lại năm 2020: Chiêm nghiệm và dự đoán cho tương lai

Thách thức lớn nhất trong năm 2020 có lẽ là cuộc khủng hoảng y tế [...]

Những Người Phụ Nữ Của Bosch

Bosch được xây dựng dựa trên những cơ hội đa dạng và bình đẳng. Sự [...]

Hỗ trợ các vấn đề toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Hướng tới việc đồng thời đáp ứng những nhu cầu từ địa phương trong quá [...]