Mục tiêu trung hòa Carbon vào năm 2021

Trước những thách thức do tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tăng, chúng tôi đã tự đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng nhằm bảo vệ khí hậu:
Năm 2020, chúng tôi sẽ cân bằng phát thải carbon tại các khu vực ảnh hưởng trực tiếp (phạm vi 1 và 2) trên toàn thế giới. Đến năm 2030, chúng tôi sẽ đạt được bước tiến xa hơn trong việc bảo vệ chất lượng khí hậu cơ bản dựa vào các các biện pháp đã áp dụng.

green matters
Sử dụng năng lượng hiệu quả và tự tạo năng lượng từ các nguồn có thể phục hồi

 Đối với vấn đề biến đổi khí hậu thì chỉ dùng lời nói thôi là chưa đủ. Các công ty cần hướng đến mục tiêu carbon trung tính, ngay từ bây giờ. 

Dr. Volkmar Denner, Chairman of the Board of Management

Hướng tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi đặt trọng tâm hàng đầu là sử dụng năng lượng hiệu quả và tự tạo năng lượng từ các nguồn có thể phục hồi, hai yếu tố này cấu thành đòn bẩy chính giúp Bosch đạt được mục tiêu về khí hậu. Mục tiêu đến năm 2030 của Bosch là tiết kiệm 1,7 TWh năng lượng và tự tạo ra 400 GWh năng lượng từ các tài nguyên có thể phục hồi của chính mình. Để hỗ trợ tài chính cho các biện pháp này, ban quản trị của Bosch đã phê duyệt một khoản ngân sách bổ sung hằng năm trị giá 100 triệu EURO cho giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2030.

Điện xanh và năng lượng sạch nhằm nâng cao chất lượng carbon trung tính

Khởi đầu quan trọng trong hành trình hướng đến mục tiêu cân bằng khí hậu tại Bosch là sử dụng nguồn điện “xanh” từ các cơ sở sản xuất năng lượng có thể phục hồi hiện có và các cơ sở này phải có sự đảm bảo về nguồn gốc tương ứng. Từ nay đến năm 2030, chúng tôi sẽ liên tục nâng cao chất lượng các giải pháp với trọng tâm là năng lượng sạch mới, tức là thực hiện những thỏa thuận mua dài hạn và độc quyền với các nhà đầu tư nhằm xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng có thể phục hồi mới (ví dụ: tua bin gió hay nhà máy điện mặt trời). Bằng cách này, Bosch sẽ đóng góp nhiều hơn cho hoạt động bảo vệ khí hậu bởi các cơ sở mới này sẽ chỉ được xây dựng khi có cam kết của chúng tôi.

bosch co2 signet
Điện xanh và năng lượng sạch

Sử dụng bù đắp carbon làm giải pháp cầu nối

Đòn bẩy thứ ba giúp Bosch đạt được mục tiêu khí hậu là các biện pháp bù đắp carbon. Những biện pháp này rất cần thiết để bù đắp lượng phát thải CO₂ từ các quy trình đốt cháy như sinh nhiệt, xử lý nhiệt. Tại các quốc gia mà những đòn bẩy trên không đủ để đạt được mục tiêu cân bằng carbon (ví dụ: những nơi chỉ có thể mua điện xanh ở phạm vi hạn chế), cũng sẽ cần áp dụng biện pháp bù đắp carbon. Khi lựa chọn một dự án, chúng tôi sẽ áp dụng những tiêu chuẩn rất cao, Tiêu chuẩn Vàng là một ví dụ. Ngoài ra, chúng tôi đã gia nhập Liên minh Phát triển và Khí hậu (Alliance for Development and Climate) do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển (BMZ) Liên bang Đức khởi xướng.

Sử dụng bù đắp carbon

 Sử dụng năng lượng hiệu quả và tự tạo ra năng lượng từ các nguồn có thể phục hồi là những đòn bẩy chính giúp chúng tôi đạt được mục tiêu trung hòa carbon. 

Torsten Kallweit, Head of EHS and Sustainability

 

5/5 - (3 bình chọn)
Bình luận